Felestad New Wave Profile - Privacy Policy/Sekretessavtal

Felestad New Wave Profile (“Felestad Trading AB”) hädanefter (”Felestad”) respekterar våra on-line besökares integritet och betydelsen i att erbjuda dem en säker miljö. Detta Sekretessavtal beskriver hur Felestad hanterar säkerhetsåtgärder för on-line besökarna.

Genom att använda en av Felestad ägd hemsida samtycker du till detta Sekretessavtal. Om du inte samtycker med detta Sekretessavtal, ber vi dig att inte använda onlinetjänsterna på våra hemsidor. Detta Sekretessavtal kan ändras från tid till annan, så vänligen läs igenom den vid dina besök för att säkerställa att du är upplyst om eventuella förändringar. Om vi gör en större materiell förändring till detta Sekretessavtal kommer vi att meddela detta genom att skriva ut detta på våra hemsidor innan de förs i bruk. Dina fortsätta besök till Felestads hemsidor visar ditt samtycke till dessa förändringar.

Detta Sekretessavtal är avsett att följa tillämpliga lagar om datasäkerhet.

1. Vilken personlig information samlas in?

När en on-line besökare överlämnar information till Felestad sker det vanligtvis i samband med: (1) ett köp av varor eller tjänster eller (2) en produkt- eller kontoregistrering. Insamlad personlig information kan innehålla ditt fullständiga namn, telefonnummer och e-postadress. Vi kräver inte all denna information för att ge dig tillgång till vår hemsida, men, det krävs för att få tillgång till särskilda produkter, tjänster eller funktioner som kräver registrering eller för att du ska kunna beställa och få material så som nyhetsbrev.

Besökare som köper produkter eller tjänster kommer att behöva ange ytterligare information, så som leverans- och fakturaadress.

2. Vad för annan information kan vi samla in?

För registrering kan vi begära ett användarnamn, oftast i form av e-postadress och ett lösenord samt annan personlig och icke- personlig information till exempel mobil- och/eller telefonnummer; och vi kan vi kombinera sådan information med annan icke- personlig information. Din webbläsare eller klientmjukvara kan vara inställd på att överföra särskild geografisk information som Felestad kan använda för att generera samlad statistik. Utöver detta, kan Felestad använda sådan information för säkerhet, systemintegritet (förebyggande mot hackning, bedrägeri, m.m.), eller verkställighetsändamål. Vi kan skicka information som innehåller personligt identifierande information så som förnamn på våra hemsidor. Dock kommer vi i förväg att be om besökarens/kundens samtycke att skicka denna information innan publicering i enlighet med detta avtal samt Felestads användaravtal.

3. Hur använder vi din personliga information?

Den personliga information du förser Felestad med tillåter oss att expediera din order av produkter eller tjänster; hantera din kundservice och tekniska support, frågor eller problem, eller att informera dig om speciella evenemang och erbjudanden. Felestad kan förbättra eller överföra den personliga informationen som hämtats på hemsidorna med data från tredje part för att uppdatera dina kontaktuppgifter, utföra marknadsanalys, eller förbättra våra produkter, tjänster eller system.

Slutligen kan vi komma att använda din personliga information för marknadsföring, profilering, eller demografiska ändamål, så att vi kan anpassa våra produkter och tjänster för att möta era behov. Vi gör detta för att förbättra vårt sätt att förstå och serva våra kunder.

Vänligen observera att personlig information som du tillhandahåller oss i andra syften (ex., innehåll i jobbansökan) inte faller under denna sekretesspolicy.

4. Vad för typ av kommunikation kan jag komma att ta del av?

Speciella erbjudande och uppdateringar

Vi kommer från och till att skicka information till dig om produkter, tjänster, speciella erbjudanden och kampanjer. Av respekt för din integritet får du själv möjlighet att välja vilken typ av kommunikation du vill bli erbjuden och mottaga.

Service-relaterad information

Vi kan komma att skicka service-relaterad information om vi anser det nödvändigt. Till exempel, om någon eller några av våra tjänster kommer att påverkas av underhållsarbete, kan vi skicka information i e-post till dig. Generellt så är det inte möjligt att avbeställa service-relaterade meddelanden.

Kundservice

Baserat på personligt identifierbar information du ger oss, kommer vi att skicka dig ett välkomnande e-postmeddelande för att verifiera ditt användarnamn och lösenord. Vi kommer även att kommunicera med dig gällande ärenden, service du efterfrågar, och hantering av ditt konto. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller telefon, baserat på dina preferenser.

5. Vem sparar din information; och till vem kan denna information bli delad?

Felestad kommer endast att dela din personliga information med tredjeparter på de sätt som är beskrivna i detta Sekretessavtal. Vi kommer inte att sälja din personliga information till tredjeparter. Vi kan dela personlog information som är icke-identifierbar, samlad information, och/eller publik information med tredjeparter. Dessutom delar vi unika identifierare specifika till din enhet med tredjeparter med ändamålet att kunna anpassa innehållet samt justera och förbättra våra tjänster till våra användare.

När du blir tillfrågad om information medan du är på en Felestadägd hemsida delar du denna information med Felestad. Som ett resultat av delningen kan du komma att få kommunikation från något företag som är relaterat till Felestad. Felestad kan komma att använda sig av tredjeparts tjänster/leverantörer för att samla in och bearbeta personlig information på dess vägnar.

Vi reserverar oss för rätten att lämna ut din personliga information om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut eller i andra speciella fall när vi har en anledning att tro att utlämnande av sådan information är nödvändig för att identifiera, kontakta eller föra rättsliga åtgärder mot dig om du bryter mot våra användarvillkor eller användningsavtal på en av Felestad ägd hemsida eller produkt, eller kan orsaka skada eller begå intrång i Felestads rättigheter eller egendom, andra användares på en Felestad ägd hemsida eller av en produkt, eller någon annan som kan bli skadad av din aktivitet. Vi reserverar oss även rättigheten att lämna ut din personliga information om vi tror att det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller andra illegala aktiviteter.

Detta sekretessavtal tillämpas inte för andra annonsörer eller hemsidor. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretessavtalen hos alla de annonsörer och hemsidor du besöker.

Som med alla företag, är din personliga information också en tillgång för Felestad och kommer att bli en del av vårt vanliga företagsregister. I händelse av en sammanslagning, förvärv, omorganisering, konkurs, eller liknande händelse, kan din personliga information bli överförd till till annan.

6. Vilka val har du gällande insamling, användning, och distribution av din personliga information?

Felestad tillåter dig att kontrollera hur vi hanterar personlig identifierbar information som vi kan bli erhållna. Vid den tidpunkt du förser din personliga information, kan Felestad ge dig valet att neka framtida erbjudande eller information om nya produkter, kampanjer, eller tjänster. Många av utskicken som Felestad kan komma att skicka till dig, till exempel nyhetsbrev, ger dig möjlighet att tacka nej till vidare utskick av visst slag. Om du önskar att få mer information kring uppsägning av meddelanden från oss, vänligen kontakta info@felestad.se.

7. Vad är spårningsteknik och hur används den?

Precis som de flesta hemsidor samlar vi in särskild information automatiskt och loggar det i våra verktyg. Denna information kan inkludera unika identifierare så som din internetprotokoll-adress (”IP”), och annan icke-personlig information så som webbläsartyp, Internetleverantör (”ISP”), hänvisnings-/utgångssidor, operativsystem, tidsstämpel och klick/läs-data. Vi kan kombinera denna automatiskt loggade informationen med annan information vi kan samla in om dig. Vi gör detta för att förbättra tjänsterna vi erbjuder dig, förbättra marknadsföring, analyser, eller hemsidefunktionalitet.

Felestad och våra partners, så som marknadsföringspartners och analysleverantörer, kan använda sig av spårningstekniker så som cookies och skript. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera hemsidorna, följa användarnas användning av hemsidorna, och för att samla demografisk information. Vi kan använda oss av rapporter baserade på dessa tekniker från dessa företag och tjänster på både individuell och samlad nivå.

Vi använder cookies av flera anledningar. Det kan vara för att spara din kundvagn, komma ihåg användarinställningar och för autentisering. Användare kan kontrollera användningen av cookies på en individuell- och webbläsarnivå. Om du nekar användningen av cookies, kan du fortfarande använda våra sidor, men din möjlighet att använda särskilda funktioner eller din åtkomst till särskilda områden kan vara begränsade.

Vi, och tredjeparter med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla vissa funktioner på våra webbplatser eller för att visa information baserad på din webbläsaraktivitet, kan använda lokalt delade objekt så som Flash-cookies och lokal-lagring så som HTML5, för att lagra innehållsinformation och inställningar. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5 samt Flash-cookies, men det är upp till varje användare att undersöka hur denna hantering fungerar på sin webbläsare.

8. Vad är en internetprotokoll-adress (IP-adress)?

En internetprotokoll-adress (“IP”) är ett unikt nummer tilldelats av din server eller internetleverantör (”ISP”). Felestad kan spåra IP för systemadministration, rapportera samlad information, platsspårning, säkerhetsändamål eller för att förhindra att våra servrar/hemsidor/tjänster missbrukas. Läs mer om spårningsteknik i artikeln ovan (7.).

9. Vad gör du om du vill korrigera eller radera din personliga information?

Om du av någon anledning är oroad över hur vi använder din personliga information eller vill korrigera eller begära att vi tar bort sådan personlig information. Vänligen kontakta Felestad New Wave Profile, Attention: Sekretessavtalsadministratör, Profilvägen 4, 246 43 Löddeköpinge, Sverige. Du kan också kontakta oss via e-post på info@felestad.se. Vi svarar på alla ärenden inom 30 dagar.

I vissa fall kan vi inte radera din personliga information och behåller vår information så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga rättigheter, hantera eventuella tvister och uppfylla våra avtal.

Observera att raderingen av dina uppgifter leder till att ditt konto och alla tillämpliga tjänster upphör.

10. Hur säker är min personliga information?

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss. Felestad har vidtagit åtgärder för att säkerställa att all insamlad information förblir säker och i sin ursprungliga form, d.v.s. fri från någon ändring. Åtkomsten till all personlig information är strikt kontrollerad. När kreditkortsinformation överförs använder vi exempel industristandard, SSL (Secure Sockets Layer) kryptering. Vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda den personliga information som lämnats till oss, både under överföringen och när den mottagits.

Dessutom kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att tredjeparts till vilka vi överför data kommer att ge tillräckligt skydd för personlig information.

11. Vad gör jag om jag har en fråga eller ett klagomål?

Om du har några frågor eller vill göra ett klagomål, var vänlig och skicka ett mail till info@felestad.se eller skicka ett brev till New Wave Profile, Attention: Sekretessavtalsadministratör, Profilvägen 4, 246 43 Löddeköpinge, Sverige.

Detta sekretessavtal blev uppdaterat december 14, 2017